stavební firma | expert na výškové práce
Reference
Reference Brno
Zateplení domů
a zateplování
fasád
Reference Brno
Reprofilace
a sanace
betonu
Reference Brno
Opravy
a nátěry fasád
Reference Brno
Malba reklam,
montáž
reklamy
Reference Brno
Opravy
a nátěry
konstrukcí
Reference Brno
Nátěry
a rekonstrukce
střech
Reference Brno
Dřevěný šindel
pokrývání
šindelem
Reference Brno
Arboristika a
kácení stromů
Reference Brno
Mytí oken
výškových
budov
Reference Brno
Stavební
a zednické
práce
Reference Brno
Siluety dravců,
ochrana proti
ptákům
Reference Brno
Rekonstrukce
betonových
teras a balkonů
Reference Brno
Montáže ve
výškách a
výškové práce
Kariéra Napsali o nás O firmě Reference Služby Úvod Kontakt

FLEXISTAV s.r.o.

Provozovna:
Stavební 5, Brno tel: 543 254 108
mobil: 603 547 598
e-mail: info@flexistav.cz

 

Sanace betonu, reprofilace betonu, sanace betonových konstrukcí

Úvod > Stavební práce > Sanace betonu

Stárnutí betonu a betonových plášťů

Nejčastější případy, které v oboru reprofilace – oprava profilu konstrukce a sanace betonových konstrukcí řešíme, je sešlost betonových plášťů stářím a „nižší“ kvalita betonu odpovídající možnostem doby, kdy byl tento vyroben nebo zanedbání technologie výroby betonu při ručním míchání a následkem toho nižších parametrů zatvrdlého betonu.

Velká část našich prací se zabývala právě reprofilacemi betonových konstrukcí – reprofilací například balkonů a teras nebo opravy betonových podlah – ve většině případů u těchto rekonstrukcí se jednalo o špatně provedené práce předchozích dodavatelů díla nebo špatnou kvalitu betonových směsí.

reprofilace betonu sanace betonu

Betonáž, reprofilace, sanace

Jeden z nejpoužívanějších materiálů ve stavebnictví vůbec je beton. Beton, stejně jako ostatní materiály ve stavebnictví vystavené klimatickým podmínkám, potřebuje svoji „údržbu“ – četnost této údržby mlže být v řádu až desítek let. V případě, že se tato údržba zanedbává, musíme přistoupit k sanaci betonu, což znamená jeho opravu do původního, nebo vhodného technického stavu.

Před započetím práce na smluvním díle – zakázce - naši technici analyzují stav opravované konstrukce, v tomto případě betonové, zjišťují příčiny vad a poruch a následně dopřesňují navržené opravy k dosažení co nejlepšího výsledku za relevantních ekonomických a technických podmínek. V nabídce námi poskytovaných služeb je také posouzení konstrukce statikem a stavebním technikem - specialistou na betonové a železobetonové konstrukce.

Moderní technologie sanace betonu

Po vyhodnocení všech informací nabízíme ucelené řešení na bázi moderních, většinou chemických technologií od jediného dodavatele – tzv. ucelený systém v rámci jedné zakázky. Mezi naše nejosvědčenější systémy patří například MUREXIN, MAPEI či ARDEX. Při sanaci betonu technologiemi od jediného dodavatele dáváme záruku 5 let na provedené dílo a odhadovaná životnost takto opravené konstrukce je dalších 30 – 50 let. Pouze ve vyjímečných případech, většinou na žádost zákazníka, připouštíme kombinaci více technologií, přičemž dbáme, aby tyto technologie byly zcela kompatibilní.

Firma FLEXISTAV v oboru reprofilace a sanace betonu nabízí a nejčastěji provádí tyto úkony:

 • odstranění stávající povrchové vrstvy betonu či mazaniny – staré a poškozené vrstvy,
 • odstranění stávající poškozené dlažby včetně odvozu a likvidace suti,
 • otryskání zvětralého a erodovaného povrchu tlakovou vodou – odstranění uvolněných částí pro lepší spojení s novými vrstvami,
 • spádování betonových povrchů broušením,
 • dilatování betonových desek vybroušením spár,
 • ošetření odhalené výztuže železobetonových konstrukcí proti korozi a oprava poškozených míst,
 • reprofilace betonové konstrukce – překlenutí trhlin výztuží, oprava poškozených míst pomocí příložek výztuže a sanačních hmot,
 • pokládka nové povrchové vrstvy dilatovaného betonu – dlažby, keramické obklady, zelené „koberce“ – trávníky apod.,
 • nové hydroizolační a izolační nátěry betonových konstrukcí,
 • pokládka nové dlažby nebo nášlapné vrstvy na betonové konstrukce nebo podkladní vrstvy,
 • při rekonstrukci teras a balkonů instalace klempířských prvků na okrajích betonové konstrukce
 • při rekonstrukci teras a balkonů provádíme opravy, nátěry souvisejících kovových konstrukcí, zábradlí apod.

Reprofilace betonu

Betonové a železobetonové konstrukce jsou tvořeny kombinací materiálů. Kovová kostra (výztuž nebo také jinak armatura – provedená ze sítí nebo prutů) je zalita betonovou směsí – pojivem této směsi je cement, plnivem štěrkopísek různých frakcí – tj. velikostí zrn. Časté poruchy betonu jsou jeho praskání, trhliny v konstrukci a obnažení kovové výztuže. Neřešením tohoto stavu může dojít k dalšímu šíření trhlin a tím snižení pevnosti betonové konstrukce až k případné havárii.

Reprofilací betonu tedy především rozumíme opravu trhlin – například vložením nových výtuží, navázáním oddělených částí a znovuobnovení pevnosti betonu. Překlenutí je provedeno tak, že v konstrukci vytvořením drážky, vložíme nové výztuže a fixujeme je slepením nebo zalitím speciální směsí, určenou pro reprofilace betonových konstrukcí.

Sanace betonu

Sanací betonu rozumíme především obnovení soudržnosti vlastního betonového pojiva nebo opravu betonové konstrukce poškozené vlivem působení vnějších podmínek a zabránění dalšímu stárnutí a rozpadu betonové konstrukce. Je to především odstranění uvolněných a zpuchřelých částí betonové konstrukce. Dále následuje ošetření obnažené kovové výztuže proti korozi (nechráněná kovová výztuž koroduje velice rychle a to vede k znehodnocování betonové konstrukce, může dojít až k havárii). Součástí sanačních prací je také doplnění povrchové vrstvy betonu a uvedení konstrukce do původního stavu nebo do nejlepe možného stavu.

Dále může být beton ošetřen nátěrem proti zvětrávání a proti vnikání vlhkosti do konstrukce. V neposlední řadě je součástí sanace také obnova nebo nová realizace hydroizolačních vrstev betonové konstrukce – například tento krok je velmi důležitý u teras a balkonů, čímž ochráníme povrch konstrukce proti vnikání vody a vzdušné vlhkosti.

Dilatace a dilatování betonu

Betonové konstrukce jsou realizovány většinou ve větších celcích – v podobě třeba desek nebo bloků – například balkony, terasy a podobné konstrukce. Tyto konstrukce pak mají jinou tepelnou roztažnost než stavební konstrukce na kterou jsou navázány (plášť domu) - pokud je betonový celek nevhodně vybudován, především bez možností dilatovat, často praská. Tyto případy umíme řešit – v první fázi provedeme sanaci betonové vrstvy pomocí předchozích postupů a následně vytvoříme v deskách nebo konstrukcích nutné dilatační spáry – například vyřezáním drážek pomocí uhlové brusky uzpůsobené pro řezání betonu – tyto spáry se následně vyplní pružným tmelem a takto upravená konstrukce již nepraská vlivem změn teplot a díky tepelné roztažnosti materiálu.

Spádování betonu

Častou vadou betonových teras a balkonů může být nevhodný sklon povrchové vrstvy pro odtékání vody. I když je terasa částečně krytá při dešti, může se zde shromažďovat voda, která pak neodtéká, dostává se do konstrukce, kde následně v zimě zamrzá a ničí nám konstrukci zevnitř. Je-li špatně vyspádován podklad, je špatně i sklon dlažby a nášlapné vrstvy a může dojít ke stejnému problému – až destrukci podkladu.

Tento problém lze řešit několika způsoby – prvním a nejdrastičtějším řešením je kompletní odbourání vrstev až na nosnou konstrukci a nové vybetonování spádové vrstvy. Druhým za způsobů je demontáž povrchových vrstev a provedení oprava pomocí stěrkového materiálu, kterým obnovíme a opravíme spádovou vrstvu konstrukce. Další z hlavních možností je demontáž všech vrstev až na nosnou konstrukci a jejich nahrazení spádovými klíny z tvrzeného PPS – polystyrenu – tato metoda je vhodná především pro terasy. Poslední z hlavních metod je broušení betonu až do dosažení potřebného spádu – na tuto metodu je nutná dostatečná tloušťka betonové podkladní vrstvy.

Hydroizolace a izolace betonu

Jednou z velice důležitých vrstev ve skladbě konstrukce terasy nebo balkonu, nebo třeba také střechy je hydroizolační vrstva. Tato vrstva, která je provedená z vodotěsných a nepropustných materiálů, chrání konstrukcí před pronikáním vzdušné vlhkosti a srážek do prostor pod vrstvou. Může být provedena z modifikovaných asfaltových pásů, nebo moderních PE folií či stěrkových materiálů – nejpoužívanějšími materiály jsou zatím asfaltové pásy, ovšem stále větší oblibě se těší i stěrkové materiály – tj. hydroizolační nátěry, které jsou v dnešní době již kvalitní a velmi vhodné. Většina poruch betonových konstrukcí teras a balkonů má za následek také poruchu hydroizolace betonů a izolace teras a následkem toho dochází k zatékání do konstrukce a případně terasou až do bytu. Tyto vady umíme odstranit v rámci sanace konstrukci, a to pomocí zmíněných metod – vždy je ale nutné demontovat vrstvy nad hydroizolací, tuto odstranit a provést novou kvalitní hydroizolační vrstvu.

Instalace a opravy klempířských prvků a souvisejících konstrukcí

Konstrukce terasy či balkonu by bez klempířských prvků a oplechování nebyla dokončena a čelo balkonu by trpělo vodou tekoucí po něm při srážkách – proto je při konstrukci balkonu okraj balkonů nebo teras chráněn těmito prvky. Samozřejmě při nedokonalém provedení nebo chybném použití, ať už nesprávných prvků nebo materiálů, dochází k velice chylému zkorodování prvků a následně k jejich destrukci, čímž opět vzniká riziko zatékání vody do konstrukce. Tyto prvky jsou jedním z bodů, jejichž opravu naše firma standartně provádí při realizace sanace balkonové nebo terasové konstrukce. U těchto rekonstrukcí používáme pro nové provedení především pozinkované plechy nebo profily firem jako je například fy. Ardex – které přímo nabízí ucelený sortiment oplechování a kovových profilů pro realizaci jako nového balkonu či terasy, tak pro jejich rekonstrukce.

© FLEXISTAV s.r.o. | Brno | +420 603 547 598 | info@flexistav.cz